Organisation

Hareskovbo ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Gladsaxe Kommunalbestyrelse, to medlemmer udpeges af ”Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige”,  et medlem vælges af beboerne i boligafdelingen og et medlem vælges af beboernes i plejeafdelingen. 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges for 4 år ad gangen, svarende til kommunalbestyrelsens almindelige valgperiode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 

Se Hareskovbos vedtægter her.