Administration

Advokaterne Bygum og Johnsen
Valkendorfsgade 5
1151 København K
Tlf. 33 13 12 35

Administrationen v/: Tove Ebeling
te@advokatbj.dk, tlf. 22 39 22 29

Bogholder: Linda Thøger Jensen,
ltj@advokatbj.dk, tlf. 50 90 50 83