Beboerforeningen

Beboerforeningens formål er at varetage beboernes interesser over for bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hareskovbo og at søge tilvejebragt beds mulige forhold for beboerne.

Tillige skal der søges skabt kontakt mellem beboerne indbyrdes gennem arrangementer af kulturel og selskabelig art.