Ansøg om en lejlighed

KOLLEKTIVHUSET HARESKOVBO – VENTELISTESKEMA

 OBS – se venligst regler nedenfor inden udfyldelsen af skemaet

Nedenstående ansøgningsskema, med information og regler for ventelisten samt priser, benyttes ved ansøgning om en bolig på Hareskovbo.

Jeg/vi vil gerne skrives op til følgende lejlighed:

  2. værelser

  TYPE C (59-61 m² i alt 15 stk)TYPE G (74–95 m² i alt 27 stk)

  3. værelser

  TYPE K (98-108 m² i alt 5 stk)TYPE M (128–154 m² i alt 9 stk)

  Jeg ønsker at stå på den:

  Aktive listePassive liste

  Jeg er medlem af følgende organisation: (se regler for ventelisten)

  Priser:

  Lejlighederne koster noget forskelligt, alt efter størrelse samt hvor mange forbedringer, der er udført i de enkelte lejemål.

  Ca. priser er følgende:

  59-61 m2 kr. 5.300 – 7.500 pr. måned
  74-77 m2 kr. 5.900 – 8.100 pr. måned
  81-95 m2 kr. 8.100 – 10.300 pr. måned
  98-108 m2 kr. 11.000 – 14.200 pr. måned
  128-154 m2 kr. 16.000 – 19.600 pr. måned

  Endvidere skal betales a conto varme og antenne.

  Regler for ventelisten:

  1. prioritet:

  Beboere, der er opskrevet på den interne venteliste, vil have fortrinsret til en lejlighed frem for beboere på den eksterne venteliste. Er der flere, der takker ja tak til en lejlighed, udlejes
  lejligheden til den beboer, der har boet længst tid i ejendommen.

  2. prioritet:

  Foreningsmedlemmer af følgende medlemsorganisationer:

  DJØF
  Dansk Agronomforening
  Dansk Magisterforening
  Dansk Sygeplejeråd
  Danske Tandlægeforeningers Hjælpeforening
  Danske Tandlægeforenings Tryghedsordning
  Dyrlægernes Understøttelsesforening
  Foreningen Danes Worldwide
  Gymnasieskolernes Lærerforening
  Høreforeningen
  Lægeforeningen
  Nordeas personaleforening

  3. prioritet:

  Ansøgere fra Gladsaxe kommune.

  4. prioritet:

  Andre ansøgere.

   

  Vi kan tilbyde to ventelister at vælge imellem:

  1. En aktiv liste, hvor et tilbud om en lejlighed har interesse indenfor et års tid (vi kan naturligvis ikke love, at man får tilbud om en lejlighed indenfor dette tidsrum).

  2. En passiv liste, hvor et ønske om en lejlighed ligger flere år frem i tiden. Vælges den passive liste, vil man ikke få tilbudt nogen lejligheder, før man meddeler administrator, at man ønsker at blive overflyttet til den aktive liste. Når man skifter fra den passive liste til den aktive liste, overfører man sin anciennitet til den aktive liste.

   

  Sådan ansøger man:

  Det koster et engangsgebyr på kr. 100 at blive noteret på ventelisten.

  Gebyret indbetales til Nordea reg. 2216 konto 6287 443 186 samtidig med indsendelse af ansøgningsskemaet, der udfyldes og indsendes til administrator på hjemmesiden.

  Man bliver først registreret på ventelisten, når både ansøgningsskema og gebyr er modtaget hos administrator.

  OBS: Husk venligst at meddele administrator, hvis du ikke længere ønsker at stå på ventelisten. Husk også at give administrator besked, hvis du skifter e-mailadresse.

  Spørgsmål til ventelisten kan rettes til Elisa Therkildsen på tlf. 22 90 90 25 (fra kl. 10-15 – fri onsdag).

  Det kan være svært at spå om ventetiden på lejlighederne, særligt fordi ansøgere fra den passive liste med stor anciennitet kan komme ind foran ansøgere på den aktive liste, man kan derfor ikke få oplyst hvilket nummer man er på listen.